LINE : ibc888club

แจ้งฝากเงิน

แจ้งฝากเงิน

1. ADD ID LINE เพื่อแจ้งการฝากเงิน

CALL CENTER 24 ชั่วโมง
080-036-6464
080-036-6767
080-036-7171
Line : xxxxxx

2. แจ้ง USER คาสิโนหรือแทงบอลออนไลน์ ที่ต้องการฝากและจำนวนเงิน ชื่อ ธนาคาร เลขบัญชี

แจ้งเติมเงิน

User (ชื่อใช้งาน)
ชื่อที่ใช้สมัคร*
เบอร์โทรศัพท์*
จำนวนเงิน*
ธนาคาร
วัน/เวลา ที่โอน (ตามในใบสลิป)
ช่องทางฝากเงิน*
ข้อความเพิ่มเติม